Industries

BrightEye® is vooral actief in de voedingsindustrie, de staalindustrie en de assemblage industrie. Ook in andere industrieën kan onze software zijn nut bewijzen en leiden tot een optimalisatie van de productieprocessen en hoger rendement. MEScontrol.net werd immers ontwikkeld volgens industriële standaarden (ISA95) en dit maakt dat het zeer makkelijk inzetbaar is. 

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie is zeer concurrentiëel en heeft een prijsbewuste markt. Het is belangrijk dat u consistente producten aflevert, die u kwalitatief en veilig produceert, met een zeer lage uitval of foutenlast. Ook de strengere milieunormen maken de productie er niet eenvoudiger op. De MES-software van BrightEye® optimaliseert uw processen, zodat 

  • de productietijd drastisch ingekort wordt.
  • uw energie- en grondstoffenverbruik wordt gereduceerd.
  • uw foutenlast daalt (verkeerde doseringen, uitval van machines, receptuurfouten, ... wordt voorkomen).

Met de BrightEye® software gaat u de uitdagingen van de voedselindustrie succesvol te lijf!

Referenties in de voedingsindustrie: Agripom, Agristo, Begro, Dicogel, Dujardin Foods, Euro Champignon, Gerona, Mulder National Foods, Muyshondt NV, Poco Loco, Roger and Roger

   

 

Staalindustrie

De staalindustrie krijgt te kampen met een krimpende markt. Interne optimalisatie van de bedrijfsprocessen is daarom prioritair!
MEScontrol.net biedt hiervoor de oplossing.

  • MEScontrol.net levert realtime alle informatie van onze walserij en integreert stockbeheer van onze WIP Labelling en Quality in één module.
  • Operatorschermen geven op elk moment duidelijke informatie mee aan de operatoren en de machiens.
  • De Historian module en de verschillende rapporten zorgen voor sluitende en objectieve overzichten waarop correcte beslissingen kunnen gebaseerd worden.

Referenties in de staalindustrie: Julien Ricci, Beltrame, IT managerAssemblage industrie

Gezien de aanbiedingsmarkt steeds groter wordt, is het belangrijk voor de assemblage industrie om snelheid en dus kortere levertermijnen te garanderen. De industriële klant vraagt echter flexibiliteit en diversiteit en dit vergt een andere aanpak dan de seriële productie. Het is dus belangrijk om het productieproces en de logistieke flow 100% op elkaar af te stemmen

BrightEye® stuurt die productieprocessen en logistieke flows.
MEScontrol.net:

  • optimaliseert de capaciteit
  • minimaliseert de nodige WIP en /of stockcomponenten.
  • waarborgt de kwaliteit voor 100%

Ons standaard MES-pakket wordt steeds op maat geconfigureerd en is gekoppeld aan de administratie en de financiële processen.

Referenties in de assemblage industrie: Picanol, de nummer 1 weefgetouwenfabrikant ter wereld

For more info

+32 51 26 32 10

Contact Us